Proiect15

Past, Present and Future with the Mysterious Pi, 9A, 2015-2016

Adresa proiectului
Activitatea 1
Prezentarea
Prezentarea
Activitatea 2 Concurs de LOGO / individual Se acorda voturile…
Activitatea 3/ concursul/ Provocarea numarului Pi/ raspunsul echipelor
Probleme propuse
Elevii lucreaza
Activitatea 4
Produsul final pe echipe
Activitatea 5
Celebrarea